1/1

White on White (2016)

Hydrostone, Plywood

78 x 52 x 4